Statpeds årsrapport 2013

Mai

  • StatpedMagasinet utkommer for første gang.
  • Felles IKT-avdeling og personaladministrasjon i Statped ble etablert.

Side 53 av 64