Statpeds årsrapport 2013

November

Statped nord Bodø-kontor ble samlokalisert med NAV Hjelpemiddelsentral Nordland.

Side 57 av 64