Statpeds årsrapport 2013

Økonomi

  • Total bevilgning 591 839 000 kroner
  • Oppdragsinntekter 35 218 000 kroner
  • Refusjonsinntekter 24 687 000 kroner

Side 60 av 64