Statpeds årsrapport 2013

Personal

  • Statped hadde 739,6 årsverk hvorav 545 var kvinner og 194,6 var menn.
  • Statpeds ansatte har høyt utdanningsnivå. 24 medarbeidere har doktorgrad og 13 gjennomfører doktorgrads arbeid nå.

Side 64 av 64