Statpeds årsrapport 2013

Deltidsopplæringen skal styrke tegnspråktilbudet

Store og krevende omstillinger går sjelden av seg selv, det er naturlig at valgene som tas, blir diskutert. På spørsmålet om hva det har blåst mest rundt i 2013, svarer direktøren kontant: – Organiseringen av deltidsopplæringen for skolebarn som bruker tegnspråk. Dette har skapt et stort engasjement internt i Statped og i brukermiljøene. Vi arbeider med å utvikle en modell for deltidsopplæringen. Hensikten er at deltidsopplæringen skal styrkes, da de fleste statlige spesialskolene legges ned. Tilbudet skal altså ikke reduseres. Statpeds mål er at vi skal utvikle likeverdige tjenester i hele landet, og at brukerne skal ha det samme tilbudet uavhengig av bosted. Vi må ikke glemme at Statped har et ansvar for hele landet.

Side 21 av 64