Statpeds årsrapport 2013

Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker

Statped tilbyr spisskompetanse innenfor døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker. Døvblindhet innebærer en alvorlig grad av kombinert syns- og hørselstap. Det begrenser en persons aktiviteter og hindrer full deltakelse i samfunnet på en slik måte at tilrettelegging er helt nødvendig. Døvblindhet innebærer store utfordringer knyttet til kommunikasjon, informasjon og fri bevegelse. Utfordringene for opplæring er andre og mer komplekse enn ved kun hørselstap eller kun synstap.

Personer med kombinerte sansetap kan ha en synsrest, en hørselsrest eller begge deler. Kombinasjonen av tapene reduserer mulighetene for å utnytte den enkelte sans. Noen personer er helt blinde eller helt døve.

Statped har et nært samarbeid med helsesektoren og er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Statped har derfor også habiliterings- og rehabiliteringstjenester på dette fagområdet.

Statped kan tilby følgende tjenester innen fagområdet:

  • Bidra til identifisering: I forbindelse med identifisering av døvblindhet utfører Statped funksjonelle utredninger i samarbeid med andre faginstanser. Disse rapportene legges fram for spesialisthelsetjenesten og Nasjonalt tverrfaglig team i Helse Sør-Øst RHF (Oslo universitetssykehus), som identifiserer døvblindhet. 
  • Straks er informajonssamtaler med foreldre til barn med nyoppdaget kombinert sansetap/døvblindhet. 
  • Heltidsopplæring: Skådalen skole for døvblindfødte gir opplæringstilbud til elever i grunn- og videregående skole med medfødt døvblindhet. Skolen ligger i Oslo.

Side 31 av 64