Statpeds årsrapport 2013

Ervervet hjerneskade

En ervervet hjerneskade er en skade på hjernen som man får etter en periode med normal utvikling, vanligvis etter ettårs alder.

En ervervet hjerneskade påvirker barnets utvikling og modning. Å forstå hjerneskadens betydning for barnets utvikling og fungering er nødvendig for å tilrettelegge læringsmiljøet. Konsekvensene av en ervervet hjerneskade vil ofte bli tydeligere etter hvert som kravene i opplæringen blir mer komplekse.

Det er ulike årsaker til ervervede hjerneskader. Vi skiller mellom traumatiske og ikke-traumatiske skader:

 

  • Traumatiske hjerneskader er forårsaket av en ytre påvirkning mot hodet, som slag eller støt. De hyppigste årsakene til dette er trafikkulykker, fritidsulykker eller arbeidsulykker. Mens voksne oftest rammes av trafikkulykker, er skadene hos barn særlig knyttet til fall eller sports-/fritidsaktiviteter. 
  • Ikke-traumatiske hjerneskader kan være forårsaket av sykdom i eller utenfor hjernen. Eksempler på sykdom i hjernen kan være hjernesvulst, hjernehinnebetennelse eller hjerneslag. Ikke-traumatisk hjerneskade kan også skyldes at hjernen rammes av surstoffmangel som følge av hjertestans, kvelning eller nærdrukning. 

Statped bidrar med spesialpedagogisk rådgivningskompetanse så tidlig som mulig etter skade, ofte i samarbeid med helsesektoren.

Side 33 av 64