Statpeds årsrapport 2013

Hørsel

Statpeds spisskompetanse innenfor det audiopedagogiske fagfeltet skal bidra til at barn, unge og voksne med hørselsvansker får en god språklig og faglig utvikling. Fagområdet omfatter et bredt spekter av tjenester til brukere med alle grader og arter av hørselsvansker.

Statped kan tilby følgende tjenester innen fagområdet:

 

  • Straks er samtaler med foreldre til barn med nyoppdaget hørselstap. Målet er å gi informasjon/veiledning tilpasset foreldrenes behov så raskt som mulig. Dette gjøres i samarbeid med helseforetakene og kommunene. 
  • God start er et kurstilbud til foreldre til barn mellom null og tre år med nyoppdaget hørselstap. Kurset inneholder ulike tema knyttet til hørselstap og kommunikasjon. 
  • Se mitt språk er et tegnspråkopplæringstilbud til foreldre til barn som bruker tegnspråk i sin kommunikasjon. Opplæringen gis i moduler fram til barnet er 16 år. 
  • Hør mitt språk er et veiledningsprogram til foreldre med hørselshemmede barn i førskolealder. Målet er å gi kunnskap om hvordan foreldre kan stimulere til en talespråklig utvikling. Programmet er inndelt i moduler og gis over en fireårsperiode. 
  • Individuell foreldreveiledning i tegnspråk eller utvikling av lytteferdigheter og talespråk. Veiledningen kan gis i stedet for eller i tillegg til kurs. 
  • Elevkurs er et kurstilbud til hørselshemmede elever. Målet med kursene er å bidra til positiv identitetsutvikling og økt bevissthet og kunnskap om eget hørselstap. Kurs til foreldre og pedagogisk personale kan bli gitt parallelt. 
  • Heltidsopplæring: Statped tilbyr heltids tegnspråkopplæring for grunnskoleelever. Skolen heter A.C. Møller og ligger i Trondheim. 
  • Deltidsopplæring for tegnspråkbrukere: Vi tilbyr deltidsopplæring inntil tolv uker i året i et tegnspråklig miljø.

Side 32 av 64