Statpeds årsrapport 2013

Språk og tale

Språk- og talevansker kan ha forskjellige årsaker, variere i omfang og gi seg ulike utslag. De kan være knyttet til evnen til å uttrykke seg språklig og/eller evnen til å forstå språk. Vanskene kan være en følge av eller en del av en mer omfattende funksjonsforstyrrelse. Språk- og talevansker kan være medfødte eller følge av sykdom eller ervervet hjerneskade.

Statped tilbyr spisskompetanse på disse områdene:

  • afasi, en språk-/talevanske etter ervervet skade i hjernen, grunnet sykdom eller traumatiske hodeskader
  • dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker) i kombinasjon med andre språkvansker
  • flerspråklighet/minoritetsspråk og språkvansker
  • leppe-, kjeve- og ganespalte
  • stemmevansker, inkludert laryngektomerte og munnhuleopererte
  • spesifikke språkvansker, en utviklingsmessig vanske som innebærer problemer med språkforståelse og/eller språkproduksjon, og som ikke kan forklares med andre kjente faktorer
  • taleflytvansker som stamming og/ eller løpsk tale 

Statped bidrar med informasjonssamtaler til foreldre som har fått barn med leppe-, kjeve- og ganespalte. Vi bidrar også med informasjonssamtaler og veiledning til pasienter i forbindelse med laryngektomi (strupeoperasjon) eller munnhuleoperasjon.

Side 35 av 64