Statpeds årsrapport 2014

Å møte forskjellighet med kunnskap

I denne magasinutgaven av årsrapporten vår kan du lese om et doktorgradsarbeid på området ervervet hjerneskade. «Elever med traumatisk hjerneskade er ikke mer spesielle enn andre elever», skiver Eli Marie Killi. Hun mener det spesielle og særlige er den kunnskapen som læreren og andre hjelpere må ha for å kunne tilrettelegge etter en hjerneskade. Og det er nettopp kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning som er bakteppet for at vi nå etablerer ervervet hjerneskade som eget fagområde og egen fagavdeling i alle regionene våre.

Barn og unge som får hjelp fra oss, er like forskjellige som alle andre. Poenget er hvordan skolen forstår og møter forskjelligheten. Det er reportasjen om Ingvild i 1A på Sofiemyrtoppen skole i Oppegård kommune et strålende eksempel på. Hun trenger ekstra støtte i opplæringen og får det beste fra to undervisningsopplegg. Ingvild har en naturlig tilhørighet i storklassen og får samtidig undervisning i «Stjerna-gruppa». Sofiemyrtoppen skole deltar i programmet «Vi sprenger grenser», et program som skal gi større utbytte både faglig og sosialt for barn og unge med store sammensatte lærevansker og utviklingshemninger.

Med denne magasinutgaven av årsrapporten håper vi å gi deg et innblikk i det vi har arbeidet med i 2014 – noen tanker om hvorfor – og litt om fremtiden.

God lesning!

Tone Mørk, direktør

Side 2 av 88