Statpeds årsrapport 2014

Bedre og likeverdige tjenester til alle i hele landet

I 2014 har Statpeds ansatte arbeidet med omfattende utviklingsløp og strategier. – Alt handler om at tjenestene våre skal bli enda bedre, og at brukere skal få tilgang til våre tjenester uansett bosted, sier Marie Elise Axelsen, avdelingsdirektør for fag og prosess i Statped.

Tekst: Gerd Vidje

Hvilke tjenester Statped tilbyr, er beskrevet i heftet «Fag- og tjenestetilbud», som ble sendt til alle landetes skoler og barnehager i mars 2014. – Det var en viktig milepæl. Vi håper at heftet har bidratt til at Statpeds tilbud og kompetanse er blitt mer kjent. Det er viktig for en ny nasjonal etat å være omforent og tydelig på hvilke tjenester vi leverer og hvordan vi arbeider. Nettopp dette er i store trekk innholdet i heftet, sier Marie. Hun forteller at Statped nå tar fatt på fase to. – Vi skal nå forsøke å bli enda mer konkrete på hva våre tjenester faktisk inneholder, sier hun.

Side 31 av 88