Statpeds årsrapport 2014

Én dør inn

– For brukerne skal det være «én dør inn» til Statpeds tjenester. Nå som Statped er blitt én nasjonal virksomhet, kan vi bedre sikre dette. Dersom det mangler kompetanse på et fagområde i en region, hentes den fra en av de andre regionene. Brukere over hele landet skal ha et likeverdig tilbud fra oss, selv om kompetansen må hentes andre steder, presiserer Marie.

Side 32 av 88