Statpeds årsrapport 2014

I god utvikling

Statped er inne i en spennende utvikling. – Utviklingen av det spesialpedagogiske feltet skal vi holde på med i tiden som kommer. Dette skal vi gjøre i et samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste, universiteter og høgskoler. Det er viktig at kunnskapen om hvordan barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov utvikles, og at alle tilbys en god barnehage og skole.

Side 37 av 88