Statpeds årsrapport 2014

Nye rutiner har satt seg

En felles måte å håndtere søknader om tjenester på betyr også at vi parallelt må arbeide med hva vi faktisk leverer. Tidligere har det vært noe mer tilfeldig hvem som har fått hjelp av hvem. Registreringen har i tillegg vært svært variabel. Med lik registrering og håndtering av søknader til Statped vil vi også kunne få frem statistikk som forteller hvor vi må styrke egen kompetanse, og i hvilke fylker og kommuner vi må på banen med kurs og opplæring, sier Marie. Hun peker på flere fordeler:

– Hele oppdragshåndteringen gjør at systemet ikke er personavhengig. Det er utarbeidet maler, og det sikrer god og lik kvalitet på svarene som brukerne får fra oss. Oppdragshåndteringen utvikles kontinuerlig. Det neste nå er å utvikle en fullelektronisk søknadsbehandling, slik at man i nær framtid skal kunne søke Statped om tjenester via nett.

Side 34 av 88