Statpeds årsrapport 2014

SEAD-strategi

Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) har et landsdekkende ansvar for Statpeds tjenester til samiske brukere. Marie forteller at en egen strategi for dette arbeidet ble ferdig i 2014.

– Strategien beskriver hvordan vi skal jobbe med spesialpedagogiske utfordringer i den samiske befolkningen og ivareta deres behov. For å planlegge og gjennomføre tjenesten på en god måte må vi ha god kompetanse om samisk kultur og samisk språk. De ansatte i SEAD mestrer nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. I utviklingen av strategien har vi samarbeidet med personer i det samiske miljøet, og det har vært en lærerik og spennende prosess. Vi samarbeider også med Sametinget og Samisk høgskole.

Side 35 av 88