Statpeds årsrapport 2014

Strategi for forskning og utvikling

Hensikten med FoU-strategien er å høyne kvaliteten på det spesialpedagogiske feltet i tett kontakt med praksisfeltet.

– Vi jobber jo i skjæringspunktet mellom praksis og teori, sier Marie. – Det er alltid behov for ny viten. Mange forsker på det spesialpedagogiske området. Vi skal ikke forske selv, men i samarbeid med høgskoler, universiteter, helseinstitusjoner eller andre aktører. I disse dager etableres det en FoU-enhet i Statped som skal ha til oppgave å koordinere, fremme og samle forskningsinnsatsen på det spesialpedagogiske feltet i Statped.

Side 36 av 88