Statpeds årsrapport 2014

Arnulf Myklebust: «Synsfunksjon hos prematurt fødte barn»

Mange for tidlig fødte barn får synsvansker som ikke nødvendigvis fanges opp av helsevesenet. For flere slår problemene til for fullt i åtte-niårs-alderen. Studier har tidligere vist at flertallet av de mest prematurt fødte barna har fått vanskeligheter på skolen, men man har i liten grad visst hvorfor.

Side 69 av 88