Statpeds årsrapport 2014

ELI MARIE KILLI: «Mening og sammenheng i læringsforløpet etter en ervervet hjerneskade. En eksplorativ undersøkelse av elev-, foreldre- og lærer-perspektiver»

Se artikkel "Barn og unge med lærevansker etter hodeskade"

Side 72 av 88