Statpeds årsrapport 2014

MARIANNE KLEM: «Språkkartlegging som grunnlag for identifisering av førskolebarn i risiko for språkvansker»

Formålet i avhandlingen er å utvikle forskningsbasert kunnskap om språkkartlegging av førskolebarn for å styrke kunnskapsgrunnlaget for denne praksisen i en norsk kontekst.

Side 71 av 88