Statpeds årsrapport 2014

Et begivenhetsrikt år nummer to

– Et nytt begivenhetsrikt år er lagt bak oss. 2014 er det andre året som nasjonal virksomhet. Nå har vi et helt driftsår å hente erfaringer fra, sier Tone Mørk, direktør i Statped.

Tekst: Marit Meyer / Gerd Vidje

Ved halvgått løp har Statped kommet langt i arbeidet med å bygge en nasjonal etat som tilbyr likeverdige tjenester i hele landet. Mye av det Statped har satt i gang, har handlet om rene administrative endringsprosesser, men i økende grad er arbeidet rettet mot faglig utviklingsarbeid i en nasjonal og flerfaglig kontekst.

– I 2014 har vi arbeidet med å konkretisere og videreutvikle Statpeds fag- og tjenesteprofil. Konkretiseringsarbeidet vil strekke seg inn i 2015. I dette arbeidet er blant annet data fra det enhetlige oppdragshåndteringssystemet et viktig erfaringsgrunnlag. Jeg synes vi har kommet langt i arbeidet med å utvikle robuste spisskompetente og flerfaglige fagmiljøer som skal sikre brukerne best mulig tjenester.

Side 26 av 88