Statpeds årsrapport 2014

Etatsbygging på fagfestival

Etableringen av en ny etat fordrer kompetansebygging og organisasjonsutvikling. I dette ligger det også behov for kulturbygging. I løpet av 2014 ble derfor alle ansatte i Statped samlet til en faglig festival. Fagfestivalen ble avholdt i august og var et stort løft med fokus på egen kompetanseutvikling, intern nettverksbygging og faglige utfordringer.

– Målet med fagfestivalen var å styrke innsatsen for å videreutvikle Statped som en kompetanseorganisasjon på tvers av områder, nivåer, enheter og regioner. Den var svært vellykket, både faglig og sosialt, og hadde flotte kulturelle innslag. En virkelig dugnadsinnsats fra medarbeiderne i Statped.

Side 30 av 88