Statpeds årsrapport 2014

Fornøyde brukere

Samtidig som Statped som organisasjon er midt i en stor omstilling, skal tjenesteproduksjonen gå som normalt. – Det var forventet av oss at vi leverte tjenester også i omstillingsperioden. Oversikt over brukersaker og leveranser av tjenester til brukere og samarbeidspartnere gir klare indikasjoner på at vi har lykkes med dette.

Ved utgangen av året gjennomførte Statped den første brukerundersøkelsen som nasjonal etat. Resultatene viser at brukerne våre jevnt over opplever å være godt fornøyd med tjenestene de har mottatt fra Statped. I tillegg oppfatter et betydelig flertall at læringsutbyttet er bedret som følge av tjenestene fra Statped. – Dette opplever vi som svært gode tilbakemeldinger, sier Tone Mørk.

Side 27 av 88