Statpeds årsrapport 2014

Forsterket deltidsopplæring for hørselshemmede elever

Arbeidet med en forsterket deltidsopplæring har i 2014 funnet en organisatorisk form og er godt i gang ved årets slutt. I desember arrangerte Statped en felles samling for hørselshemmede deltidselever fra hele landet. Målet var å bidra til større læringsutbytte og gode sosiale rammer gjennom en uke med fokus på tegnspråk. 

– Å være sammen er viktig for å kunne lære tegnspråk. Statped har en ambisjon om at en samling skal gjennomføres årlig, men formen og tidspunktet er noe som skal evalueres og videreutvikles.

Side 28 av 88