Statpeds årsrapport 2014

God dialog med organisasjonene

– 2014 har – som 2013 – vært preget av et godt og konstruktivt samarbeid med både de ansattes organisasjoner og brukerorganisasjonene. På disse møteplassene kommer det mange nyttige innspill som bidrar til å utvikle våre tjenester og Statped som etat. Ikke minst i et krevende omstillingsarbeid er dette svært viktig. Det er avgjørende for både omstillingsarbeidet og for den generelle driften og utviklingen at disse arenaene er preget av en god dialog.

Side 29 av 88