Statpeds årsrapport 2014

Er til for PPT

Nina Fjeldheim er nasjonal prosjektleder og kan fortelle om et hektisk år. – I høst samlet vi 200 PPT-ledere fra alle regioner til en todagers nettverkskonferanse med fokus på blant annet systemrettet arbeid og kompetanseheving. Dette blir en årlig konferanse, og planleggingen av neste år er allerede i gang. Med andre ord: hvis du er leder i PPT, er det bare å sette av datoene 23.–24. september 2015, oppfordrer Nina.

Det er dannet nettverk av PPT-ledere i hele landet med unntak av i Finnmark og Akershus. På de to sistnevnte stedene er dette rett rundt hjørnet. I løpet av året har Nina og hennes prosjektmedarbeidere reist landet rundt og hatt møter med nettverkene. – Vi har diskutert SEVU-PPT-strategien og hva Statped kan bidra med. For oss er det viktig å være tilgjengelig for PPT. Det er dem prosjektet er til for, sier Nina.

Side 59 av 88