Statpeds årsrapport 2014

Flerspråklighet og flerkulturalitet

Det ble også satt i gang etterutdanning i alle regionene i 2014. Espen Egeberg og Kirsten Meyer Bjerkan fra Statped har hatt ansvaret for gjennomføringen av kurs i flerspråklighet, mens Elisabeth Mikkelsen og Meral Øzerk har undervist om flerkulturalitet.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger på begge utdanningene, ikke minst fordi de er så praksisnære. De samme temaene vil derfor bli gjentatt i 2015, forteller Nina. Andre kurs vil trolig også settes i gang i 2015 på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

– Vi har ambisjoner om å lage nettbaserte kurs. Da blir det mulig for flere å delta, fastslår prosjektlederen. PPT fikk også tilbud om å bli med på en fagdag i regi av SEVU-PPT i året som gikk, med skolevegring og skoleutvikling som tema. Dette arrangementet ble holdt på fem steder i landet. Også her har tilbakemeldingene vært veldig gode.

Side 60 av 88