Statpeds årsrapport 2014

PPT-kontorer er svært forskjellige

– Det har vært et veldig lærerikt år, og det er blitt enda tydeligere for meg hvor ekstremt forskjellige PPT-kontorene er rundt om i landet. Det er stor forskjell på et kontor i Oslo med 300 medarbeidere og et kontor med en halv stilling. PP-tjenestene har veldig ulike roller fra kommune til kommune. Disse forskjellene utfordrer oss i prosjektet fordi behovene til PPT er så ulike.

– Vi ser det som viktig å ha et nettverk å støtte seg til hvor man kan utnytte hverandres kompetanse. Det er tydelig at det er positivt i seg selv at det endelig gjøres noe målrettet og konkret som er rettet mot denne gruppa. PPT har vært usynlig mange steder, og aldri før har det vært satset på dem slik som nå. Og det er viktig fordi fagligheten og kompetansen som PPT besitter, er avgjørende for hvilken hjelp barn med særskilte behov får, avslutter nasjonal prosjektleder for SEVU-PPT, Nina Fjeldheim.

Les mer på statped.no/sevu

Side 61 av 88