Statpeds årsrapport 2014

Fokus på tidlig innsats

«Fokus på tidlig innsats» er en nettbasert læringsressurs om tidlig intervensjon overfor barn i barnehagen med konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker. – En nyttig ressurs, sier Solbjørg Espevoll, spesialpedagog i Fjellhaug friluftbarnehage i Tysvær kommune. Her forteller hun fra egen praksis.

Tekst: Gerd Vidje

Solbjørg Espevoll støtter og veileder personalet i alle grupper i barnehagen på alle nivåer. Hun er i barnehagen hele tiden og er dermed lett tilgjengelig. Det betyr at personalet kan ta tak i bekymringsfull atferd med en gang.

– Noe er veldig tydelig å få øye på, andre utviklingstrekk krever stor oppmerksomhet og observasjon over tid fra vår side. Det er ikke alltid lett å skille mellom normal og bekymringsfull utvikling hos små barn. Vi må vite hva vi skal se etter. Derfor er «Fokus på tidlig innsats» et godt verktøy. Systematisk observasjon må ofte til, sier hun.

Side 47 av 88