Statpeds årsrapport 2014

En allsidig verktøykasse

Kartleggingsskjemaet er en del av verktøyet «Fokus på tidlig innsats». – Jeg har prøvd ut kartleggingsskjema i barnehagen med et konkret barn i bakhodet. Det er raskt gjort, og det er konkret og lett å bruke. Skåren som barnet ender opp med, er en indikator som underbygger og bekrefter en bekymring. Du blir styrket i troen på at det du har observert, kan være riktig, sier Solbjørg.

– I tillegg er film og tekst nyttig i veiledningsarbeidet overfor assistenter i barnehagen og ved innledning til møter hvor personalet har refleksjon rundt et tema på dagsorden.

Side 52 av 88