Statpeds årsrapport 2014

En av utviklerne av "Fokus på tidlig innsats"

Unni Andersen er en av seniorrådgiverne i Statped som har ledet arbeidet med å utvikle «Fokus på tidlig innsats».

– Når vi besøkte barnehager, erfarte vi at de manglet et kartleggingsverktøy for tidlig identifisering av vansker knyttet til ADHD sett i lys av barnehagens organisering og kontekst. For skolen finnes det flere kartleggingsverktøy, men disse kan ikke overføres til bruk i barnehagen siden normalatferd for barn i skolealder og barnehagealder er forskjellig.

Det var vår motivasjon for å sette i gang med «Fokus på tidlig innsats». Det har vært en lang prosess med mange involverte, blant annet Tysvær kommune og Fjellhaug barnehage samme sted. Jeg liker å kalle det en verktøykasse som inneholder kartleggingsverktøy og en tiltakspakke, skriftlig materiale og film.

Side 56 av 88