Statpeds årsrapport 2014

Energi til læring

Hvordan kan et måltid organiseres for at Per skal oppleve mestring, slik at han kan bruke energien sin til læring og utvikling på andre områder? – Det spørsmålet må vi stille oss selv.

Det er vårt ansvar å skape et så godt læringsgrunnlag som mulig, sier Solbjørg. – Vanskene forsvinner som regel ikke, men de blir mindre, både gjennom kompenserende og forebyggende tiltak.

Side 50 av 88