Statpeds årsrapport 2014

FAKTA: Fokus på tidlig innsats

Dette er en nettbasert verktøykasse for barnehagelærere og ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som arbeider med barn med bekymringsatferd.

Den består av forslag til tiltak, tilrettelegging og spørsmål til refleksjon knyttet til organisering og voksenrolle i barnehagekontekster som måltid, frilek, tilrettelagte aktiviteter, overganger, garderobe og samlingsstund.

Verktøykassa har korte filmer om disse kontekstene. Filmene er intervjuer med fagpersoner og eksempler på gode tiltak. Tiltakene er bra for alle barn. Samtidig er de nødvendige for barn med reguleringsvansker. I verktøykassa finner du også et kartleggingsverktøy ment for barnehagelærere som arbeider i barnehager.

Kartleggingsskjemaet har som mål å:

 

  • identifisere barn i tidlig alder som viser AD/HD-relaterte vansker, men ikke som et ledd i et diagnostisk arbeid
  • bidra til enklere, raskere, konkret og faglig kontakt med fagpersoner i PPT og foreldre
  • bidra til at barnehagen raskere kommer i gang med pedagogiske tiltak for barnet 

 

Kartleggingsskjemaet inneholder 43 spørsmål som handler om barnets fungering på områdene konsentrasjon/oppmerksomhet, impulsivitet/aktivitetsnivå, språk/kommunikasjon og sosial kompetanse. Utfyllingen av kartleggingsskjemaet skal gjøres digitalt, og skåringsresultatene kan skrives ut umiddelbart.

Det skal gjøres av en utdannet barnehagelærer som kjenner barnet godt, det vil si som har hatt daglig kontakt med barnet minimum de siste seks månedene. Skjemaet kan gjerne fylles ut i samråd med annet personale som kjenner barnet godt.

«Fokus på tidlig innsats» finner du på www.statped.no/fokus

Side 57 av 88