Statpeds årsrapport 2014

Fange opp tidlig

Fagstoffet er ikke nytt, men det er systematisert i lys av barnehagens organisering og kontekst. – Klarer vi å bli gode i å fange opp barn som er i risikosonen tidlig, og sette inn tiltak som hjelper, har vi fått til mye. Før skolestart er barnas hjerner i en rivende utvikling, og selv små tiltak kan snu et vanskelig utgangspunkt til en positiv utvikling. Dette står i stor kontrast til barn som blir fanget opp i fjerde‒femte klasse, hvor et negativt atferdsbilde allerede kan være etablert, sier Solbjørg.

Side 53 av 88