Statpeds årsrapport 2014

Felles forståelse

Med god kompetanse ser de voksne på Per som en ressurs, ikke først og fremst som ham med den urolige atferden.

– Kompetanse gir økt forståelse, og da møter vi barn som Per på en annen måte. Når vi vet hva som ligger bak, kommer empatien, og vi blir bedre til å veilede barnet. Det er lurt å legge opp positive atferdsstrategier i stedet for å kjefte og gjenta «nei, nei». Vi voksne må lære dette. Det er ikke noe vi blir ferdige med, vi må jobbe med dette kontinuerlig, presiserer Solbjørg.

Hun legger vekt på felles forståelse, det vil si at personalet har felles forståelse både i å veilede Per og i rammebetingelsene rundt et måltid, frilek og så videre. – Vi må være enige om hvor vi skal og vi må dra i samme retning.

Side 49 av 88