Statpeds årsrapport 2014

Ha livsløpsperspektivet

Mange barn er i risikosonen uten diagnose, hvor det er arv og miljø som spiller inn. Med årene lærer de fleste strategier for å håndtere vanskene sine. Det er ikke noe galt med evnene til disse barna. De er evnemessig fullt på høyden, men har ikke energi igjen til læring og blir hengende etter i utviklingen. Uten hjelp har disse barna tre ganger så høy risiko for å falle ut av skolen sammenliknet med barn som har normal utvikling. Og da kan innpass i arbeidslivet bli vanskelig også.

– Det gjelder å ha livsløpsperspektivet, det motiverer til innsats. Vi må arbeide for at overgangen til skolen skal bli god, og håpe at skolen også har rammebetingelser som gjør at barna ikke dropper ut. Det vi gjør, er verdifullt for at barna skal klare seg videre i livet. Alt vi kan forebygge og endre tidlig i livet, vil redusere vanskeomfanget senere.

Side 51 av 88