Statpeds årsrapport 2014

Klare, tydelige og korte beskjeder

Alle barna kommer til barnehagen med bagasje, forutsetninger og evner. Har barna atferdsvansker, blir de veldig synlige. Hva kan de voksne gjøre for at Per, som har kontroll- og reguleringsvansker, skal få en god utvikling? Det Per trenger, er rutiner som skaper trygghet og forutsigbarhet, og klare og tydelige beskjeder og tilbakemeldinger.

– Si akkurat det du ønsker å fokusere på. Per klarer ikke flerleddete beskjeder, men korte, enleddete fanger han opp. Når han løper rundt inne, kan han si: «Jeg vil gjerne at du går inne!» Når han har tatt en leke fra en annen, kan han si: «Jeg vil gjerne at du gir leken tilbake!» Filmene viser dette veldig klart.

Side 48 av 88