Statpeds årsrapport 2014

Tilbake til Per igjen

Observasjon av gutten i daglige aktiviteter gjør at flere i barnehagen er bekymret over Pers atferd og utvikling. Pedagogen snakker så med foreldrene. Hva er deres opplevelse hjemme? Hva mener de?

– Vi må spørre foreldrene om de er enige i og samtykker til at barnehagen bruker kartleggingsverktøyet for å sjekke ut om Per er i risikosonen. Pedagogen benytter kartleggingsverktøyet og vurderer skåren. Hun informerer deretter foreldrene, og de blir eventuelt enige om videre utprøving og tiltak slik at barnehage og hjem har felles agenda.

– Det meste må gjøres i Pers miljø, i hjemmet og av oss som arbeider i barnehagen og kjenner barnet godt. Avhengig av barnets risiko og utvikling kan vi sammen med foreldrene vurdere å søke om støtte fra andre instanser, som PP-tjenesten.

Side 54 av 88