Statpeds årsrapport 2014

FAKTA: Mening og sammenheng i læringsforløpet etter en ervervet hjerneskade

En eksplorativ undersøkelse av elev-, foreldre- og lærer-perspektiver

Doktorgradsarbeidet ble utført i perioden 2009–2013 som del av fagstilling i Statped sørøst, fagavdeling ervervet hjerneskade. Doktoravhandlingen ble forsvart i januar 2014 ved Faculty of ARTS, Institut for Uddannelse og Pædagogikk ved Universitetet i Århus, Danmark.

Avhandlingen er artikkelbasert og består av fire artikler:

  • Killi, E.M. (2012). Selvforståelse og handleevne hos unge etter en ervervet hjerneskade. Nordiske Udkast, 1, 19–37. 
  • Killi, E.M. (2013). Elevperspektiver – etter en traumatisk hjerneskade. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 50(5), 9–35 (også publisert i Psykologi i kommunen, nr. 3, 2014)
  • Killi, E.M. (2014). Exploring meaning structures among adolescents with traumatic brain injury. Nordic Psychology, 66 (4).
  • Killi, E.M. (2014). Når ulykken rammer et barn. Foreldreperspektiver etter en traumatisk hjerneskade. Psyke & Logos (in press)

Side 15 av 88