Statpeds årsrapport 2014

Hva vet vi om følger etter TBI?

Forskning viser at en traumatisk hjerneskade er en særlig barriere når det gjelder kognitiv, sosial og emosjonell utvikling hos barn og unge (2), noe som påvirker deres læring og samspill med omgivelsene (3). Å forstå relasjonen mellom den traumatiske hjerneskaden og barnets utvikling og fungering er derfor viktig både for foreldre og lærere. Etter den akutte fasen kan hjerneskaden bli «usynlig» for familie, venner og lærere fordi det ikke finnes ytre tegn på de underliggende kognitive vanskene.

En hjerneskade i barnealder påvirker barnets utviklingsforløp og får følger gjennom hele barndommen (4). Skaden påvirker utviklingen i hjernen, som ikke modnes i tråd med barnets fysiske vekst og utvikling. De kognitive, sosiale og emosjonelle vanskene som følger hjerneskaden, er ofte ikke til stede umiddelbart. De blir først merkbare etter hvert som barnet utvikler seg og skiller seg fra aldersforventet utvikling og fungering. Slike forventninger er også kulturhistorisk bestemt (5).

Side 11 av 88