Statpeds årsrapport 2014

Likeverdige og rettferdige avgjørelser

– Det representative systemet er ryddig. Det er ikke så personavhengig som før, og avgjørelsene blir mer likeverdige og rettferdige, sier Tone Elisabeth Morsund. Hun er hovedtillitsvalgt for Samfunnsviterne, som er tilsluttet Akademikerne, og medlem av «IDF sentralt» i Statped.

Tekst: Gerd Vidje

– Jeg har vært hovedtillitsvalgt i halvannet år, men kjenner organisasjonen godt gjennom mange år som medarbeider ved tidligere Nedre Gausen kompetansesenter, som nå er en del av Statped. Hun mener at veien fra lokale til sentrale avgjørelser kan ha vært utfordrende for en del medlemmer – og fortsatt er det.

– Mange i Statped har en lang historie i det spesialpedagogiske systemet og bærer med seg en kultur som kan føles vrien å endre på. Tidligere kunne du gå til din nærmeste leder og direkte ta opp lønns- og arbeidsforhold. Det var nærmest familiære relasjoner, og man ble enige om «å finne en løsning». Nå fungerer dette representativt. Lønns- og arbeidsforhold tas opp på fellesbasis i regionalt og sentralt IDF. Jeg synes det er mer ryddig. Det er ikke personavhengig, og avgjørelsene blir mer likeverdige og rettferdige.

Tone Morsund understreker at det representative systemer fordrer at alle tar ansvar for å holde seg oppdatert og informert.

– Det gjelder oss som tillitsvalgte, ledere og medlemmene våre. Det er mer krevende å ha oversikt og innflytelse. Informasjonen går gjennom flere ledd. I Akademikerne er vi få medlemmer ujevnt fordelt i regionene i Statped. Det er vanskelig å samle alle. Vi løser det med en månedlig videokonferanse. Medlemmene må aktivt oppsøke informasjon og ta ansvar selv.

Side 45 av 88