Statpeds årsrapport 2014

Se fremover

– Nå må vi se fremover, engasjere oss og delta i utviklingen av Statped – både faglig og når det gjelder lønns- og arbeidsforhold. I IDF har vi en god tone. Vi har et godt samarbeid med ledelsen og store muligheter til å komme med innspill. Tone Morsund var vara i en toårsperiode før hun ble hovedtillitsvalgt. Hun har siden 2007 vært med i flere lønnsforhandlingsdelegasjoner, men ikke som tillitsvalgt.

IDF står for informasjon, drøfting og forhandling, og er et partssammensatt forum for medbestemmelse som finnes både sentralt og regionalt i Statped.

Side 46 av 88