Statpeds årsrapport 2014

August

  • Fagfestivalen var et internt arrangement for alle ansatte i Statped. Hovedfokus var faglig arbeid og kompetanseutvikling på tvers av fagområder, nivåer og regioner.

  • Lansering av «Fokus på tidlig innsats», som er en nettbasert læringsressurs om tidlig intervensjon overfor barn i barnehagen med konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker.

  • «Vi sprenger grenser» er et program i alle Statpeds regioner som skal øke forventninger, bevissthet og kompetanse om læring og utvikling hos barn og elever med store sammensatte lærevansker og utviklingshemming. Skoleprosjekter er satt i gang i alle regioner.

Side 77 av 88