Statpeds årsrapport 2014

Februar

  • Brukerkonferanse: Konferansen samler de regionale brukerrådene, det nasjonale brukerrådet og de faglige samarbeidsrådene. Hensikten er å spre kunnskap, utveksle erfaringer og bygge relasjoner.

  • Samiske fagdager: Temaet for fagdagene var tilpasset opplæring i samisk skole og barnehage. Fagdagene blir holdt annethvert år i ulike deler av Sápmi

Side 74 av 88