Statpeds årsrapport 2014

Mai

  • StatpedMagasinet nr. 1, 2014: Temaet var språk- og talevansker. Vi fikk møte Dan både i magasinet og på film. 

  • Medarbeiderundersøkelse

Side 76 av 88