Statpeds årsrapport 2014

Mars

  • Statpeds fag- og tjenestetilbud skal tydeliggjøre Statpeds rolle i en tjenestekjede og avklare grenseoppgangene mot både samarbeidspartnere og tilgrensende virksomheter.

  • Årsrapport 2013

  • Nordisk Skolekonferanse

  • Daniel Kish deltok på «Fagdager syn 2014» som en av de fremste ekspertene på ekkolokalisering, dvs. bruk av lyd for å orientere seg.

  • Arkivprisen til Statped, gitt av Norsk arkivråd.

Side 75 av 88