Statpeds årsrapport 2014

November

  • SPOT-konferanse om spesialpedagogikk og teknologi. SPOT 2014 viste hva ny teknologi kan bidra med overfor barn og unge med særskilte behov. 

  • Brukerundersøkelse

Side 81 av 88