Statpeds årsrapport 2014

Oktober

  • Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PPT i regi av prosjektet SEVU-PPT (Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten).

Side 79 av 88