Statpeds årsrapport 2014

SPOT har kommet for å bli

Tekst: Lene Fjellstad

SPOT, Statpeds egen konferanse om spesialpedagogisk bruk av teknologi, ble i november arrangert for aller første gang. Konferansesalen var fylt til siste sete, og tilbakemeldingene fra deltakerne var meget gode. Statped lover derfor at konferansen også skal arrangeres neste år, og da skal den utvides til to dager.

Det er et stort behov for å samle kunnskapen som finnes om bruk av teknologi på det spesialpedagogiske feltet. SPOT skal vise hvordan teknologi kan bidra til at barn og unge med særskilte behov kan delta på lik linje med andre barn. Det er også en ambisjon om å gjøre SPOT til et møtested hvor deltakerne kan utveksle erfaringer.

Side 62 av 88