Statpeds årsrapport 2014

Skoleuke og sosial møteplass

For første gang arrangerer Statped en felles samling for deltidselever fra hele landet. Målet er å bidra til større læringsutbytte og gode sosiale rammer gjennom en uke med fokus på tegnspråk.

Tekst: Ánte Siri

Rundt i salen står elever i grupper og snakker tydelig med store håndbevegelser. Noen snakker om at de vil bli rike og hjelpe hørselshemmede barn i fattige land, mens andre snakker om å skape fred.

– Dere må stå med beina i ro og jobbe litt med å se fornøyde ut! Det er Mira Zuckermann som bryter inn. Hun er teatersjef ved Teater Manu og instruerer ungdommene i å bruke tegn på en scene. – Når dere står på scenen, må dere gjøre litt større tegn, det er jo publikum som skal se dette, sier hun.

Vi er på Statpeds deltidsopplærings-uke for hørselshemmede ungdomsskoleelever. De er kommet fra hele landet til en hektisk og innholdsrik uke på Haraldsvangen kurs- og konferansesenter. Det er første gang Statped arrangerer en slik felles samling, og som ellers i deltidsopplæringen, står opplæring i og på tegnspråk sentralt. Det faglige innholdet, oppgaver og aktiviteter er knyttet til læreplanen Drama og rytmikk, og elevene skal utforme drømmescenarier for fremtiden. Disse skal i slutten av uken bli en forestilling på Teater Manu, et teater som har tegnspråk som sitt scenespråk.

Side 3 av 88