Statpeds årsrapport 2014

FAKTA: Deltidsopplæring

På bakgrunn av Meld. St. 18 (2010–2011) har Statped utviklet en ny modell for deltidsopplæring for hørselshemmede elever. Målsettingen er å gi god og tilrettelagt opplæring i et stimulerende tegnspråklig læringsmiljø:

 

  • tospråklig opplæring (på norsk og på norsk tegnspråk) i tråd med elevenes behov
  • økt motivasjon og mestring som fører til økt læringsutbytte
  • tilpasset, likeverdig og inkluderende opplæring
  • sosialpedagogisk tilbud for å styrke elevenes identitet, selvfølelse og tilhørighet • hjelp til å se egne evner og muligheter
  • nært samarbeid med elevenes hjemmeskole

Implementeringen av den nye modellen for deltidsopplæring skal gå over to år, og tiltakene handler om forvaltning, pedagogisk arbeid, tilgrensende tjenester og fysiske rammer. Det legges stor vekt på kvalitetssikring av tjenestene og utvikling av nye tilbud.

Les mer på www.statped.no/deltidsopplaring

Side 9 av 88